insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 4 smt 1 2011 – 2012

I. Wenehana tanda ping (X) a, b, c utawa d sing kok anggep bener !

 1. Bapak tindak Madiun numpak mobil. Tembung numpak padha karo …………
 2. ngasta                          b.  mbeto                       c.  nitih                          d.  numpang
 3. Pak Sodiq tuku pacul ing pasar. Ukara iku kalebu …………
 4. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 5. Siti diutus ibu mundhut gendhis. Ukara iku kalebu …………
 6. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 7. Mas, sampeyan ………… sinten ?
  1. griyanipun                   b.  dalemipun                c.  sekolahanipun          d.   naminipun
 8. Mbah, ………… panjenengan sampun dhahar ?
  1. kapan                           b.  apa                           c.  napa                         d.  punapa
 9. Lunglit, bangjo, jiro, … iku kalebu tembung …………
  1. camboran wutuh         b.  camboran tugel        c.  garba                        d.  saroja
 10. Marga lara suwe, awake kari lunglit. Lunglit tegese podho karo …………
  1. kuru                             b.  lemu                         c.  dhuwur                    d.  endhek
 11. Aku diutus Pak Guru tumbas rumput Jepang. Rumput jepang tegese podho karo …………

a. suket jepang                b.  tali rapia                   c.  suket kanggo tali      d.  suket sing ning jepang

 1. Budi yogane Pak Sodiq sing mbarep dhewe. Yogane tegese podho karo …………
 2. dulur                            b.  putu                         c.  putra                         d.  kanca
 3. Daleme Pak Bagus pinggir margi. Margi tegese podho karo …………
 4. omah                           b.  latar                          c.  sabin                         d.  dalan
  1. Dhek isuk latare (sapu). Tembung sapu kudune …………
  2. nyapu                          b.  dak sapu                  c.  kok sapu                   d.  disapu
  3. Wedange (unjuk) Si Mbah. Tembung unjukkudune …………
   1. ngunjuk                       b.  dak unjuk                 c.  kok unjuk                 d.  diunjuk
 5. Pri, bukumu (ampil) Hammam. Tembung ampil kudune …………

a. ngampil                       b.  dak ampil                 c.  kok ampil                 d.  diampil

 1. Bukuku (suwek) adhik. Tembung suwek kudune …………
 2. nyuwek                       b.  dak suwek               c.  kok suwek                d.  disuwek
 3. Jajane wis (pangan) adhik. Tembung pangan kudune …………
 4. mangan                        b.  dak pangan              c.  kok pangan              d.  dipangan
 5. Amarga tanganku lara, aku (tulis) kancaku. Tembung tulis kudune …………

a. ditulis                          b.  dak tulis                   c.  kok tulis                   d.  ditulisake

 1. Nduk, reneya kowe ………… paringi duwit kanggo tuku buku.
 2. dak                              b.  kok                           c.  di                              d.  kok di
  1. Yen tindak sekolah, Pak Guru ………… apa ?
  2. nyilih                           b.  milih                         c.  nitih                          d.  malih

 

 1. Tulung, aku ………… buku ana meja kae !.
 2. jupuken                       b.  dijupuki                   c.  njupuk                      d.  jupukna
  1. Omah cilik ing sak tengahe sawah sing digawe njaga tanduran diarani …………
  2. pagupon                      b.  kandhang                 c.  gubug                       d.  kraton
  3. Omah sing digawe ngopeni kewan diarani …………
  4. pagupon                      b.  kandhang                 c.  gubug                       d.  kraton
  5. Omahe dara diarani …………
  6. pagupon                      b.  kandhang                 c.  gubug                       d.  kraton
  7. Panggonan sing digawe mandhege kapal diarani …………
  8. pesisir                          b.  petarangan               c.  pelataran                  d.  pelabuhan
  9. Panggonan sing ana sapinggire segara diarani …………
  10. pesisir                          b.  petarangan               c.  pelataran                  d.   pelabuhan
  11. Becik ………… ala ketara.
  12. dititik                          b.  kotitik                      c.  ketitik                       d.   titikna
   1. II.    Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
 3. Tempe ing piring (gondol) kucing. Gondol kudune …………
 4. Wedang teh (unjuk) Bapak. Unjuk kudune …………
 5. Bu, tempene (goreng) nggih?. Goreng kudune …………
 6. Basa kang tembunge ngoko kabeh diarani ngoko…………
 7. Rama ngunjuk wedang jahe. Ngunjuk ngokone …………
 8. Teka pasar ibu ngasta oleh-oleh. Ngasta ngokone…………
 9. Bulik ngetung arta recehan. Arta padha karo…………
 10. Yen tanggal 15 candrane katingal bunder seser. Candrane padha karo…………
 11. Macan, kidang, singo, uripe ing wana. Wana padha karo …………
  1. Aku, Hanif  lan Ubay mlaku-mlaku teka pucuke arga lawu. Arga padha karo…………
  2. III.    Wangsulana !
 12. Sebutna ater-ater tripurusa ! (3)
 13. Ahmad nguwehi roti. Apa krama inggile nguwehi?
 14. Hasan nggawa pacul. Apa krama inggile nggawa ?
 15. Ibu lunga menyang pasar. Apa krama inggile pasar ?
 16. Tulisen krama inggile :

Budhe ngongkon aku tuku tahu.

Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: