insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 4 smt 2 2010 / 2011

I. Wenehana tanda ping (X) a, b, c, utawa d sing kok anggep bener !

 1. Dina iki aku ulangan semester, ………… aku dhek wingi sinau.
 2. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d.  jalaran
 3. Aku budhal sekolah ………… sepeda.
 4. ditumpak                     b.  ditumpaki                c.  numpak                    d.  tumpak
 5. Azzam ora mlebu sekolah ………… wetenge lara.
 6. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d.  senajan
 7. Dhek wingi udan deres ………… klambiku teles.
 8. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d.  jalaran
 9. Dik, sampeyan ………… sinten ?
  1. griyanipun                   b.  dalemipun                c.  sekolahanipun          d.   naminipun
 10. Nyuwun sewu Pak, panjenengan ………… pundi ?
  1. asmanipun                   b.  dalemipun                c.  naminipun                d.  rawuhipun
 11. Yen Pak Guru lagi ngendika, aku kudu …………

a. nyeneni                        b.  mirsani                     c.  ndukani                    d.  mirengake

 1. Pak, panjenengan tindak dhateng sekolah ………… punapa?
 2. nyilih                           b.  milih                         c.  nitih                          d.  malih
 3. Anak sing lahire dhisik dewe diarani …………
 4. mbarep                        b.  ragil                          c.  tunggal                     d.  onting-anting
 5. Bapak nanem pantun ing …………
 6. tegalan                         b.  latar                          c.  sabin                         d.  alun – alun
  1. Dhek isuk aku ………… latar.
  2. disapu                          b.  dak sapu                  c.  kok sapu                   d.   nyapu
  3. Sapi iku lemu. Lemu kosok baline …………
  4. cilik                             b.  cendek                     c.  gimblah                    d.  kuru
  5. Si Mbah ………… wedang.
  6. munjuk                        b.  diunjuk                    c.  unjuk                        d.  ngunjuk
  7. Ngadek krama inggile …………
  8. jumeneng                     b.  wungu                      c.  lenggah                    d.   tilem
  9. Lungguh krama inggile …………
  10. jumeneng                     b.  wungu                      c.  lenggah                    d.   tilem
  11. Nggawa krama inggile …………
  12. ngasta                          b.  ngunjuk                    c.  dhahar                      d.   ngendika
  13. Ngombe krama inggile …………
  14. ngasta                          b.  ngunjuk                    c.  dhahar                      d.   ngendika
  15. Mangsa rendheng iku akeh …………
   1. panas                           b.  terang                       c.  udan                         d.  angin
 7. Tembang macapat uga diarani tambang …………

a.   cilik                            b.  dolanan                    c.  kawi                         d.  dhagelan

 1. Iki kalebu tembang macapat, kajaba …………

a.   kinanthi                      b.  megatruh                  c.  sinom                       d.  jamuran

 1. Aku (gawa) buku. Tembung ing jero kurung kudune …………

a.   digawakne                                                       c.  nggawa

 1. digawa                                                            d.  digawakake
 2. Bukuku (suwek) adhik. Tembung ing jero kurung kudune …………
 3. suweken                      b.  nyuwek                    c.  disuwek                   d.  kok suwek
 4. Jajane wis (pangan) adhik. Tembung ing jero kurung kudune …………
 5. panganan                     b.  mangan                    c.  dipangan                  d.  kok pangan
 6. Amarga tanganku lara, aku (tulis) kancaku. Tembung ing jero kurung kudune …………

a.   ditulis                         b.  nulis                         c.  ditulisake                 d.  nulisake

 1. Tulung, aku ………… buku ana meja kae !
 2. jupuken                      b.  dijupuki                   c.  njupuk                      d.  jupukna
  1. Yen tindak sekolah, Pak Guru ………… apa ?
  2. nyilih                           b.  milih                   c.  nitih                                d.  malih
   1. Nduk, reneya kowe ………… paringi duwit kanggo tuku buku.
   2. dak                              b.  ko                             c.  di                              d.  kok di
    1. Aku (dhawuh) ibu menyang pasar. Tembung ing jero kurung kudune …………
    2. didhawuh                    b.  dhawuh                    c.  dhawuhi                   d.  didhawuhi
    3. Aku maca Al-Qur’an. Ukara iku kalebu ukara …………
    4. tanduk                         b.  tanggap                    c.  pitakon                     d.  pakon
    5. Buku kuwi dak waca. Ukara iku kalebu ukara …………
    6. tanduk                         b.  tanggap                    c.  pitakon                     d.  pakon
     1. II.    Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
 3. Pak Sholeh (pikul) kayu arep digowo ning pasar. Pikul kudune …………
 4. Dina Ahad aku lunga menyang Solo (tumpak) bis. Tumpak kudune …………
 5. Kosok baline kulon yaiku …………
 6. Basa kang tembunge ngoko kabeh diarani …………
 7. Yen diparingi kudu ngucapake …………
 8. Nek nyebrang dalan gedhe kudu  …………
 9. Ngomong, krama inggile …………
 10. Sare, basa ngokone …………
 11. Amarga peleme wis padha mateng, mula wit pelem kuwi (penek) Pak Bagus. Penek kudune…………
 12. Bapak (unjuk) wedang teh. Unjuk kudune …………
  1. III.    Wangsulana !
 13. Budhe ngongkon aku tuku tahu. Tulisen krama inggile !
 14. Sebutna ater-ater tripurusa !
 15. Gawea ukara nganggo tembung ”nandur” !
 16. Ibu lunga menyang pasar. Pasar krama inggile ?
 17. Pak Ahmad nguwehi roti. Nguwehi krama inggile ?
Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: