insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 5 smt 1 2011 / 2012

 1. I.      Wenehana tanda ping (X) a, b, c, utawa d sing kok anggep bener !
 2. Nabi Muhammad miyos …………
 3. didhawuh                    b.  dhawuh                    c.  dhawuhi                   d.  didhawuhi
 4. Pak Shaleh nggawa semangka. Ukara iku kalebu ukara  …………
 5. tanduk                         b.  tanggap                    c.  pitakon                     d.  pakon
 6. Apa sing kanggo mecah kambil ?…………
 7. rantang                        b.  arit                           c.  plastik                      d.  alu
 8. Gedhange dipangan Suparman. Ukara iku kalebu ukara  …………
 9. tanduk                         b.  tanggap                    c.  pitakon                     d.  pakon
 10. Yen woten ingkang kirang jelas kula aturi ………… pirsa dateng kula.
 11. nyuwun                       b.  mundhut                  c.  takon                        d.  maringi
 12. Mbah, panjenengan ………… sinten ?
 13. griyanipun                   b.  dalemipun                c.  sekolahanipun          d.  asmanipun
 14. Aku (umbah) klambi. Tembung ing jero kurung kudune …………
 15. diumbah                      b.  ngumbah                  c.  umhahi                     d.   diumbahi
 16. Dhek isuk aku (pangan) sego goreng. Tembung ing jero kurung kudune …………
 17. panganan                     b.  pakan                       c.  dipangan                  d.  mangan
 18. Adik (ombe) es teh. Tembung ing jero kurung kudune …………
 19. diombe                        b.  ngombe                    c.  ombenan                  d.  dak ombe
 20. Subakri dina iki ora mlebu sekolah ………… lara weteng.
 21. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d.  senajan
 22. Bayu ora sinau ………… ringkinge urutan mburi dhewe.
 23. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d  senajan
 24. Mbah, kula ………… pirsa bilih Bapak lan Ibu dereng saget sowan.
 25. nyuwun                       b.  maringi                     c.  marahi                      d.  mundut
 26. Suparman tuku klambi ing pasar. Pasar krama inggile …………
 27. pasar                            b.  warung                     c.  toko                          d.  peken
 28. Rambut krama inggile …………
  1. paningal                       b.  talingan                    c.  asta                           d.  rikma
  2. Mripat krama inggile …………
   1. paningal                       b.  talingan                    c.  asta                           d.  rikma
   2. Asta ngokone …………
    1. tangan                         b.  mripat                      c.  kuping                      d.  sirah
    2. Talingan ngokone …………
     1. tangan                         b.  mripat                      c.  kuping                      d.  sirah
     2. Si Mbah wungu jam 3 enjing. Wungu ngokone …………
      1. tangi                            b.  lungguh                    c.  turu                          d.  adus
      2. Pak Slamet mundhut Al-Qur’an. Mundhut ngokone …………
      3. nguwehi                      b.  moco                        c.  nyilih                        d.  tuku
      4. Hasan macul ing sawah. Hasan ing ukara iku diarani …………
      5. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
      6. Siti ngumbah sepatu. Ngumbah ing ukara iku diarani …………
      7. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
      8. Umi tuku beras ing pasar. Beras ing ukara iku diarani …………
      9. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
      10. Anak sing lahire keri dewe diarani …………
      11. a.   mbarep                       b.  unting-unting           c.  tunggal                     d.  ragil
      12. Bola-bali, ngguya-ngguyu, mloka-mlaku, iku diarani tembung …………
      13. dwi lingga                   b.  dwi purwa               c.  dwi wasana              d.  dwi lingga salin swara
      14. Gedhe kosok baline …………
       1. tuwa                            b.  kuru                         c.  cilik                          d. mentah
       2. Mateng kosok baline …………
        1. tuwa                            b.  kuru                         c.  cilik                          d. mentah
        2. ………… regane buku kuwi ?
         1. Sapa                            b.  Ngendi                     c.  Pira                           d.  Ngapa
         2. ………… sing ora mlebu sekolah dina iki ?
          1. Sapa                            b.  Ngendi                     c.  Apa                          d.  Ngapa
          2. Kapan kowe budhal ing Madiun? Ukara iku nakokake …………
           1. barang                         b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
           2. Apa sing kok gawa? Ukara iku nakokake …………
            1. barang                         b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
             1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
             2. Pak Doni (pacul) ing sawah. Pacul kudune …………
             3. Mangsa ………… akeh udan.
             4. Bapak ngunjuk wedang kopi. Wedang kopi ………… Bapak.
             5. Ahmad pawakane lemu, nanging pawakane adhike …………
             6. Pak Tani lan Bu Tani lagi nanem pantun ing …………
             7. Pak Sulaim ngarit suket nganggo …………
             8. Panggonan kanggo jaga tanduran ing sawah diarani …………
             9. Omah kanggo kewan sing galak diarani  …………
             10. Panggonan sing digawe nyimpen pari diarani …………
             11. Ilir-ilir kalebu tembang …………
              1. III.      Wangsulana !
              2. Pak Sugeng mboten saged rawuh amarga sakit paningal. Tulisen ngoko lugu !
              3. Bapak mboten kersa dhahar amarga taksih siyam Ramadhan. Tulisen ngoko lugu !
              4. Kula tindak dhateng lepen nalika Si Mbah taksih dhahar. Tulisen ngoko lugu !
              5. Parto ngombe banyu putih karo lungguh ning Pasar Klewer. Tulisen krama inggile !
              6. Dina Senin aku tuku beras karo gula ning Solo numpak sepeda. Tulisen krama inggile !
Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: