insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 5 smt 1 2011 – 2012

 1. I.      Wenehana tanda ping (X) a, b, c, utawa d sing kok anggep bener !
 2. Bulik Anis ngombe jamu beras kencur. Ukara iku kalebu…………
 3. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 4. Pak Shaleh tuku uwos ing peken. Ukara iku kalebu…………
 5. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 6. Wong enom marang wong tuwa iku benere nganggo basa …………
 7. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 8. Tembung “ tuku“ ing soal nomer 2 krama inggile…………
 9. mundhut                      b.  tumbas                     c.  mbeta                       d.  nggawa
 10. Bapakku yuswane sampun sewidak taun. Tembung yuswakrama inggile…………
  1. dhuwur                        b.  lemu                         c.  umur                         d.  lahir
  2. Si Mbah wungu jam 3 enjing. Wungungokone …………
   1. tangi                            b.  lungguh                    c.  turu                          d.  adus
   2. Pakdhe sampun rawuh saking peken. Rawuh ngokone…………
   3. lunga                           b.  teka                          c.  budhal                      d.  mlaku
   4. Pak Slamet mundhut Al-Qur’an. Mundhutngokone …………
    1. nguwehi                      b.  moco                        c.  nyilih                        d.  tuku
    2. Hasanmacul ing sawah. Hasan ing ukara iku diarani …………
     1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
     2. Siti ngumbahsepatu. Ngumbah ing ukara iku diarani …………
      1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
      2. Umi tuku berasing pasar. Beras ing ukara iku diarani …………
       1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
       2. Agus putrane Pak Habib sing mbarep. Putrane padha karo…………
       3. bapake                         b.  anake                       c.  ibuke                        d.  kancane
       4. Sesawangan ing Waduk Pondok katingal endah. Tembung endah padha karo…………
       5. apik                             b.  dhuwur                    c.  jembar                      d.  akeh
       6. Mas Andi krasa kaliren amarga nganti sore dururng mangan. Tembung kaliren padha karo……
       7. kelaran                         b.  kewaregan               c.  keluwen                   d.  ngelak
       8. Wong sing haji taun iki cacahe ewonan. Tembung cacahe padha karo …………
       9. jumlahe                        b.  wujude                     c.  tekane                      d.  hadiahe
       10. Ahmad lantip pikire, mula oleh rangking siji. Tembung lantip padha karo …………
       11. kethok                         b.  menang                    c.  pinter                        d.  cilik
       12. Bayu ora sinau ………… ringkinge urutan mburi dhewe.
       13. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d  senajan

 

 

 

 1. Mbah, kula ………… pirsa bilih Bapak lan Ibu dereng saget sowan.
 2. nyuwun                       b.  maringi                     c.  marahi                      d.  mundut
 3. ………… regane buku kuwi ?
  1. Sapa                            b.  Ngendi                     c.  Pira                           d.  Apa
  2. ………… sing ora mlebu sekolah dina iki ?
   1. Sapa                           b.  Ngendi                     c.  Apa                          d.  Ngapa
   2. Asta ngokone …………
    1. tangan                         b.  mripat                      c.  kuping                      d.  sirah
    2. Talingan ngokone …………
     1. tangan                         b.  mripat                      c.  kuping                      d.  sirah
     2. Kapan kowe budhal ing Madiun? Ukara iku nakokake …………
      1. barang                         b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
      2. Apa sing kok gawa? Ukara iku nakokake …………
      3. barang                        b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
       1. Anak sing lahire keri dewe diarani …………
       2. a.   mbarep                       b.  unting-unting           c.  tunggal                     d.  ragil
        1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
        2. Eyang mangan sekul pecel ing dalem. Mangan karma inggile…………
        3. Mas Dani dikongkon Bu Guru njupuk kapur. Dikongkon karma inggile…………
        4. Bapak ngombe wedang kopi. Ngombe karma inggile…………
        5. Mbah Badrun sampun gerah tigang dinten. Gerah ngokone…………
        6. Mangsa …………………………… akeh udan.
        7. Ahmad pawakane lemu. Pawakane padha karo…………
        8. Kartika ing wayah wengi katingal kelap-kelip. Kartika padha karo…………
        9. Tahun wiyosane Mbahku 1937. Wiyosane padha karo…………
        10. Panggonan kanggo jaga tanduran ing sawah diarani…………
        11. Omah kanggo kewan sing galak diarani…………
         1. III.      Wangsulana !
        12. Pak Sugeng mboten saged rawuh amarga sakit. Tulisen ngoko lugu !
        13. Bapak mboten kersa dhahar amarga sakit waja. Tulisen ngoko lugu !
        14. Pakdhe tindak dhateng lepen padhos ulam. Tulisen ngoko lugu !
        15. Parto ngombe banyu putih karo lungguh. Tulisen krama inggile !
        16. Dina Senin Budhe tuku beras numpak sepeda. Tulisen krama inggile !

Wangsulan :

Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: