insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 6 smt 1 2011 – 2012

 1. I.      Wenehana tanda ping (X) a, b, c, utawa d sing kok anggep bener !
 2. Ibu mundhut beras sak kilo. Ukara iku kalebu…………
 3. krama alus                   b.  karma madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 4. Pak Sodiq kagungan wedhus jawa. Ukara iku kalebu…………
 5. krama alus                   b.  karma madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 6. Eyang lara weteng. Weteng krama inggile…………
 7. mustaka                       b.  rikma                        c.  madharan                 d.  asta
 8. Pak Slamet mundhut Al-Qur’an. Mundhut ngokone…………
  1. a.   nguwehi                      b.  moco                        c.  nyilih                        d.  tuku
  2. Si Mbah wungu jam 3 enjing. Wungu ngokone …………
   1. tangi                            b.  lungguh                    c.  turu                          d.  adus
   2. Pajenengan kasuwun…………Al-Qur’an lan terjemahanipun menawi bade tindak pengajian.
    1. ngasta                          b.  mundut                    c.  takon                        d.  maringi
    2. Nyuwun sewu Pak, panjenengan…………pundi ?
     1. asmanipun                   b.  dalemipun                c.  naminipun                d.  rawuhipun
     2. Yen tindak sekolah, Pak Guru…………apa ?
      1. nyilih                           b.  milih                         c.  nitih                          d.  malih
      2. Dik, koe ditimbali Bapak. Arep didawuhi…………Pak Guru supaya rawuh rene.
       1. ngakon                        b.  ndawuhi                   c.  ngaken                     d.  ngaturi
       2. Pak, kula…………pirsa. Bapak badhe tindak dhateng pundi ?
        1. njaluk                          b.  nyuwun                    c.  mundut                    d.  nedi
        2. Aja seneng tukar………… yen kepingin duwe kanca akeh.
        3. riyel                             b.  mumur                     c.  murka                       d.  padu
        4. Gelase ceblok nganti ajur…………
        5. riyel                             b.  mumur                     c.  murka                       d.  padu
        6. Wis kelas enem iku kudu bisa dadi tepa…………
        7. tuladha                        b.  rukun                       c.  slira                          d.  santun
        8. Dadi pambarep iku kudu bisa guyup ………… marang adhik kelase.
        9. tuladha                        b.  rukun                       c.  slira                          d.  santun
        10. Aja dadi manungsa sing nduweni sifat…………
        11. andhap asor                 b.  sopan santun            c.  angkara murka         d.  asih tresna
        12. Omah cilik ing tengah sawah kanggo jaga tanduran diarani…………
        13. pagupon                      b.  gubug                       c.  pelataran                  d.  petarangan
        14. Panggonan sing digawe ngendhoke pitik diarani…………
        15. pagupon                      b.  gubug                       c.  pelataran                  d.  petarangan
        16. Panggonan sing ana sapinggire segara diarani…………
        17. pelabuhan                    b.  pesisir                       c.  pakunjaran               d.  krangkeng

 

 

 

 

 1. Panggonan sing digawe ngurung wong kang luput diarani…………
 2. pelabuhan                    b.  pesisir                       c.  pakunjaran               d.  krangkeng
 3. Anak sing lahire dhisik dewe diarani ….

a. mbarep                        b.  ragil                          c.  tunggal                     d.  unting-unting Rambut

 1. Godhong gedhang sing wis garing diarani…………
  1. debog                          b.  klaras                       c.  janur                         d.  blarak
  2. Godhong kambil sing enom diarani…………
   1. debog                          b.  klaras                       c.  janur                         d.  blarak
   2. Tahun wiyosane Mbahku 1937. Wiyosane padha karo ….

a. mitose                          b.  sedane                      c.  lahire                        d.  jengkare

 1. Ing payudan Abu Bakar Ash Shiddiq tansah ana barisan ngarep. Payudan padha karo…………

a. ajudan                         b.  lapangan                  c.  kalangan                   d.  paperangan

 1. Kartika katingal ing wayah wengi. Kartikapadha karo…………
  1. rembulan                     b.  lintang                      c.  langit                        d.  awan
   1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
   2. Pak, Kula…………arta kangge tumbas buku.
   3. Pak Ahmad bali saka sawah jam sepuluh awan. Sepuluh krama inggile…………
   4. Embah ngombe wedang. Ngombe krama inggile…………
   5. Eyangku sirahe mumet. Sirah krama inggile…………
   6. Gelang, kalung, ali-ali iku diarani raja-…………
   7. Panggonan sing digawe nyimpen pari diarani…………
   8. Paribasan. Kakehan gludhug kurang…………
   9. Paribasan. Dadiya banyu emoh nyawuk, dadiya godhong emoh…………
   10. Plataran sing amba ana ing sak tengahe kutha diarani …………
   11. Aku bungah amarga bijiku Basa Jawa oleh satus. Bungahpadha karo  …………
    1. III.      Wangsulana !
    2. Pakdhe tindak dhateng kantor kalawau enjing. Tulisen ngoko lugu !
    3. Eyang rikmanipun dereng wonten ingkang pethak. Tulisen ngoko lugu !
    4. Pakdhe ngombe wedang. Tulisen krama inggile !
    5. Mas Agus golek iwak menyang kali. Tulisen krama inggile !
    6. Becik ketitik, ala ketara. Apa artine ?

Wangsulan :

Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: