insyaAllah, hadir al-Qur'an Miracle the Reference 22 in 1 (agen di Ngawi-Jatim)

baca selengkapnya

Basa Jawa 6 smt 2 2011 – 2012

 1. I.      Wenehana tanda ping (X) a, b, c, utawa d sing kok anggep bener !
 2. Bulik Anis tuku beras. Ukara iku kalebu …………
 3. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 4. Pak Shaleh mundhut tas ing pasar. Ukara iku kalebu …………
 5. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 6. Bocah marang wong tuwa iku benere nganggo basa …………
 7. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 8. Basa ngoko sing dicampuri krama alus iku kalebu basa …………
 9. krama alus                   b.  krama madya           c.  ngoko alus                d.  ngoko lugu
 10. Ukara ing ngisor iki bener, yaiku …………
 11. Aku mirsani sepur.                                            c.  Bapak mirsani sepur.
 12. Ibu ndelok sepur.                                              d.  Embah nonton sepur.
 13. Kula sampun tindak kalawau jam sekawan. Ukara iku salah manut unggah-ungguh. Tembung tindakbenere …………
  1. pamit                           b.  kesah                        c.  dugi                          d.  lunga
  2. Pakdhe teka saking Solo jam tiga dalu. Ukara iku salah manut unggah-ungguh. Tembung tekabenere …………
   1. dugi                             b.  tindak                      c.  rawuh                       d.  kesah
   2. Aja dadi manungsa sing duweni sifat …………
   3. andhap asor                 b.  asih tresna                c.  sopan santun            d.  angkara murka
   4. Kakang adhik  kuwi ora iso rukun, yen ketemu mesti tukar …………
    1. santun                          b.  tuladha                     c.  padu                         d.  slira
    2. Hasanmacul ing sawah. Hasan ing ukara iku diarani …………
     1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
     2. Siti ngumbahsepatu. Ngumbah ing ukara iku diarani …………
      1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
      2. Umi tuku berasing pasar. Beras ing ukara iku diarani …………
       1. jejer                             b.  wasesa                     c.  lesan                         d.  keterangan
       2. Mbak Sri wis balik ping telu menyang warung. Tembung balik yen dirangkep unine dadi…………
       3. bola-bali                      b.  balik-balik                c.  malik-malik              d.  bolak-balik
       4. Bayu ora sinau ………… ringkinge urutan mburi dhewe.
       5. amarga                         b.  mula                         c.  nanging                    d  senajan
       6. Mbah, kula ………… pirsa bilih Bapak lan Ibu dereng saget sowan.
       7. nyuwun                       b.  maringi                     c.  marahi                      d.  mundut
       8. ………… regane buku kuwi ?
        1. Sapa                            b.  Ngendi                     c.  Pira                           d.  Apa
        2. ………… sing ora mlebu sekolah dina iki ?
         1. Sapa                           b.  Ngendi                     c.  Apa                          d.  Ngapa
         2. Adhikmu wis budhal sekolah?. Ukara iki kalebu ukara …………
          1.   pakon                         b.  pitakon                     c.  wangsalan                d.  andharan
          2. Kapan kowe budhal ing Madiun? Ukara iku nakokake …………
           1.  barang                        b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
           2. Apa sing kok gawa? Ukara iku nakokake …………
           3. barang                        b.  wong                        c.  wektu                       d.  cacah
            1. II.      Isinana titik-titik ing ngisor nganggo wangsulan kang bener !
            2. Wong sing nglakokake dalang diarani …………
            3. Yen sepedhahan wis krasa pegel, aja dipeksa, becike ………… dhisik.
            4. Mangkata dhisik, aku isih tata-tata !. Ukara iku diarani ukara …………
            5. Pak, obatipun punapa sampun (unjuk) ?. Unjuk kudune …………
            6. Sing mumet iku …………
            7. Mangsa …………………………… akeh udan.
            8. Amarga kodanan, klambiku teles …………
            9. Tahun wiyosane Mbahku 1937. Wiyosane padha karo…………
            10. Ahmad pawakane lemu. Pawakane padha karo…………
            11. Panggonan kanggo jaga tanduran ing sawah diarani…………
             1. III.      Wangsulana !
             2. Pak Sugeng mboten saged rawuh amarga sakit. Tulisen ngoko lugu !
             3. Bapak mboten kersa dhahar amarga sakit waja. Tulisen ngoko lugu !
             4. Pakdhe tindak dhateng lepen padhos ulam. Tulisen ngoko lugu !
             5. Parto ngombe banyu putih karo lungguh. Tulisen krama inggile !
             6. Dina Senin Budhe tuku beras numpak sepeda. Tulisen krama inggile !

Wangsulan :

Iklan

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: